Byrådsgruppen

26. november 2023

TINE VINTHER CLAUSEN

Gruppeformand
E-mail: [email protected]

Adresse: Knuthenborgvej 4

4930 Maribo

Telefon: 23 34 15 34


Tine har følgende poster

 • Formand for Klima-,teknik- og miljøudvalget.
 • Formand for I/S REFA
 • Næstformand i MSK
 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Børne og Skoleudvalget, og Sundhedsudvalget
 • Medlem af bestyrelsen for Business Lolland-Falster
 • Medlem af styregruppen for Nakskov 2030
 • Medlem af bestyrelsen for Lollands erhvervs- og turismeudviklingsfond

KNUD KNUDSEN

Byrådsmedlem
E-mail: [email protected]

Telefon: 23 34 53 97


Knud har følgende poster

 • Medlem af Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
 • Medlem af Fritids-, Kultur- og Sundhedsudvalget
 • Medlem af bestyrelsen i Lolland Forsyning A/S
 • Medlem af bestyrelsen i Lolland-Falsters Airport

VAGN PEDERSEN

Byrådsmedlem
E-mail: [email protected]

Telefon: 22 49 47 00

Vagn har følgende poster


JESPER VOLMER

Byrådsmedlem
E-mail: [email protected] ;

Telefon: 21 45 28 24


Jesper har følgende poster

 • Medlem af Børne- og Skoleudvalget

 • Medlem af Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget 

 • Medlem af Business LF’s repræsentantskab

 • Medlem af Valgbestyrelsen Stormark

 • Suppleant til Ungdomsskolebestyrelsen

 • Suppleant til Frivilligcenter Lolland-Falsters bestyrelse

 • Suppleant til Folkeoplysningsudvalget

MERETE MEYER

Byrådsmedlem
E-mail: [email protected]

Telefon: 20 58 16 19


Merete har følgende poster

 • Næstformand i Kultur-, Fritids og Folkesundhedsudvalget 

 • Medlem af Børn og Ungeudvalget

 • Medlem af Ældre og omsorgs udvalget

 • Medlem af Økonomi og Erhvervsudvalget

 • Medlem af Folkeoplysningsudvalget

 • Næstformand for H. N. Andersens Kollegiet

 • Medlem af bestyrelsen i Udviklingsselskabet LOKE

 • Medlem af Ensemble Storstrøms bestyrelse

 • Medlem af Business LF’s repræsentantskab