Velkommen til venstre lolland

med frihed og fællesskab som fundament


I Venstre Lolland har vi en drøm.

Vi drømmer om et nyt Lolland, hvor vi med vækst og udvikling former fremtiden med vores egne hænder. Vi ønsker, at samarbejdet mellem kommune, borgere og lokale virksomheder bliver styrket. Vi vil gerne have friheden til at blomstre, så lysten til at leve livet på Lolland gror.

Det er vores vision. For at nå derhen må vi dreje Lolland i en ny retning.

Vi skal sætte det enkelte menneske fri og i langt højere grad prioritere vores fællesskab. Vi skal skabe bedre rammer for vores børnefamilier og tiltrække ny borgere til vores dejlige kommune. Børn og unge skal trives og udvikle sig i vores folkeskoler. Iværksættere og selvstændige skal have bedre vilkår for at drive deres virksomhed på vores øer. Ældrestyrken skal aktiveres, og de svageste skal have en ekstra hånd.

Alt dette kan lade sig gøre, fordi vi i Lolland har et uforløst potentiale. I Venstre har vi fire år til at skabe forandring og gøre en positiv og mærkbar forskel. Men som formand gennem flere år ved jeg, at vi ikke kan gøre det alene. Vi har brug for alle kræfter, hver en stemme, der kan råbe ønsket om forandringer op.

Vores kandidater til kommunalvalget 2021 vil være dine ambassadører for et Lolland med frihed og fællesskab som fundament. Vi vil gerne have dig med på holdet som kandidat, som frivillig, som medlem af vores vælgerforening. Vi kan gøre en forskel. Sammen.

#Vigørdetsammen

Mange venlige venstrehilsner

Henrik Høegh
Formand, Venstre Lolland

Bliv medlem