Dagsorden til generalforsamling i Venstre Lolland

Generalforsamling torsdag 20.05 2021 kl.19.00

Sted: Bangshave

Punkt 1:            Valg af 2 stemmetællere.

Punkt 2:            Valg af dirigent.

Punkt 3:            Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold.

Punkt 4:            Fremlæggelse af revideret regnskab for året 2020.

Punkt 5:            Indkomne forslag. 

Punkt 6:            

Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent 

for det kommende år. Forslag kontingent for 2022: 350,- kr. uændret.

Punkt 7:          Valg af formand:

                          Benny Damgaard                       Ikke villig til genvalg 

 Punkt 8:         Valg til bestyrelse:

                          Jannie Barfoed-Høj                    Ikke villig til genvalg

                         Nicolai Kristjansen                     Ikke villig til genvalg

                         Joakhim Møss                             Ikke villig til genvalg

                         Willy Molin                                   Ikke villig til genvalg

                         Peter Larsen                                Villig til genvalg

                         Knud Knudsen                             Villig til genvalg

                          Tina Milkowski                             Villig til genvalg

                         Randi Pedersen                          Villig til genvalg

                         Michael Karstensen                   Villig til genvalg

Punkt 9:           Valg af formand kandidatbestyrelsen.

Det foreslås at bestyrelsen udpeger formand ved konstitueringen

Punkt 10           Valg af antal medlemmer i kandidatbestyrelse

Det foreslås at bestyrelsen udpeger medlemmer ved konstitueringen                                     

Punkt 11:          Valg af medlem til regionsbestyrelsen.

Det foreslås at bestyrelsen udpeger medlem ved konstitueringen.                                                                                                                                     

Punkt 12:          Delegerede til landsmødet.

Det foreslås, at bestyrelsen udpeger selv delegerede.

Punkt 13:          Valg af 2 revisorer og suppleanter

                           Revisor:            Jens Due                                   

                                                   Thomas Brinch                                                

Punkt 14:           Evt.                                           OPSTILLINGSMØDE

Der indkaldes til opstillingsmøde torsdag d.20-05-2021 i Bangshave, som folketingskandidat for venstre Lolland, efter generalforsamlingen.

Eventuelle kandidater skal melde deres kandidatur senest 7 dage før opstillingsmødet til formanden på mail: [email protected]

 

1: Valg af 2 stemmetællere

2: Valg af dirigent.

3: Præsentation af kandidater

4: Valg af kandidat.

5: Evt

 

Mvh

Venstre Lolland

Peter Larsen/Benny Damgaard


     

Velkommen til venstre lolland

med frihed og fællesskab som fundament


I Venstre Lolland har vi en drøm.

Vi drømmer om et nyt Lolland, hvor vi med vækst og udvikling former fremtiden med vores egne hænder. Vi ønsker, at samarbejdet mellem kommune, borgere og lokale virksomheder bliver styrket. Vi vil gerne have friheden til at blomstre, så lysten til at leve livet på Lolland gror.

Det er vores vision. For at nå derhen må vi dreje Lolland i en ny retning.

Vi skal sætte det enkelte menneske fri og i langt højere grad prioritere vores fællesskab. Vi skal skabe bedre rammer for vores børnefamilier og tiltrække ny borgere til vores dejlige kommune. Børn og unge skal trives og udvikle sig i vores folkeskoler. Iværksættere og selvstændige skal have bedre vilkår for at drive deres virksomhed på vores øer. Ældrestyrken skal aktiveres, og de svageste skal have en ekstra hånd.

Alt dette kan lade sig gøre, fordi vi i Lolland har et uforløst potentiale. I Venstre har vi fire år til at skabe forandring og gøre en positiv og mærkbar forskel. Men som formand gennem flere år ved jeg, at vi ikke kan gøre det alene. Vi har brug for alle kræfter, hver en stemme, der kan råbe ønsket om forandringer op.

Vores kandidater til kommunalvalget 2021 vil være dine ambassadører for et Lolland med frihed og fællesskab som fundament. Vi vil gerne have dig med på holdet som kandidat, som frivillig, som medlem af vores vælgerforening. Vi kan gøre en forskel. Sammen.

#Vigørdetsammen

Mange venlige venstrehilsner

Benny Damgaard
Formand, Venstre Lolland

Bliv medlem