Velkommen til venstre lolland

med frihed og fællesskab som fundament


I Venstre Lolland har vi en drøm.

Vi drømmer om et nyt Lolland, hvor vi med vækst og udvikling former fremtiden med vores egne hænder. Vi ønsker, at samarbejdet mellem kommune, borgere og lokale virksomheder bliver styrket. Vi vil gerne have friheden til at blomstre, så lysten til at leve livet på Lolland gror.

Det er vores vision. For at nå derhen må vi dreje Lolland i en ny retning.

Vi skal sætte det enkelte menneske fri og i langt højere grad prioritere vores fællesskab. Vi skal skabe bedre rammer for vores børnefamilier og tiltrække ny borgere til vores dejlige kommune. Børn og unge skal trives og udvikle sig i vores folkeskoler. Iværksættere og selvstændige skal have bedre vilkår for at drive deres virksomhed på vores øer. Ældrestyrken skal aktiveres, og de svageste skal have en ekstra hånd.

Alt dette kan lade sig gøre, fordi vi i Lolland har et uforløst potentiale. I Venstre har vi fire år til at skabe forandring og gøre en positiv og mærkbar forskel. Men som formand gennem flere år ved jeg, at vi ikke kan gøre det alene. Vi har brug for alle kræfter, hver en stemme, der kan råbe ønsket om forandringer op.

Vores kandidater til kommunalvalget 2021 vil være dine ambassadører for et Lolland med frihed og fællesskab som fundament. Vi vil gerne have dig med på holdet som kandidat, som frivillig, som medlem af vores vælgerforening. Vi kan gøre en forskel. Sammen.

#Vigørdetsammen

Mange venlige venstrehilsner

Henrik Høegh
Formand, Venstre Lolland

Bliv medlem


Formandens beretning

Venstre Lollands generalforsamling 2023

I Venstre Lolland kan vi igen se tilbage på et travlt og spændende år med mange gode aktiviteter. Folketingsvalgkampen blev helt forrygende med Iben i spidsen, resultatet vender jeg tilbage til. Vores foreningsarrangementer fortsætter med god tilslutning. Læg dertil en sej og hårdtarbejdende byrådsgruppe, som for alvor har fået arbejdstøjet på og fundet formen. Ja så resterer omtalen af Venstre på landsplan, som jo bestemt også har fundet formen og er kommet i arbejdstøjet og leverer resultater. Men tilsyneladende kniber det ifølge meningsmålingerne med vælgernes forståelse for projektet. Samtidig bløder verden omkring os i krig og en international mistillid, som ingen af os har oplevet før.

Ukraine

Lad mig starte der. Jeg tror vi alle går med en voksende frygt for, hvor og hvordan denne frygtelige krig i Ukraine skal ende. Alting vokser og eskalerer i grusomhed. I denne krig er det kun våben krudt, bomber og kugler, der taler i øjeblikket. Fronterne flytter sig næsten ikke, men menneskeslagteriet vokser og vokser. Bøger udkommer nu på stribe, som fortæller om, at dette handler om nogle få personers tidligere følelse af forsmåethed og nu behov for hævn. Behov for at vise, at de er den stærke, som har herredømmet, og som I skal frygte.

I denne verden har vi skabt ufattelige store værdier, og hvor er det trist, når en ikke uvæsentlig del af disse værdier skal bruges på krudt og kugler på død og ødelæggelse. Vi har egentlig brug for disse midler til f.eks. klima og fødevaremangel. Lad mig understrege, jeg er ikke passifist, for selvfølgelig skal vi forsvare os, og vi skal matche og nedkæmpe Putins magtsyge.

Men frygten lader mig ikke helt i fred, der er lige nu rigtig langt til det forhandlingsbord, hvor den frygt kunne få lidt ro. Lige nu er det nok synligheden af bunden i pengekassen og våbenarsenalet, som forhåbentlig opstår først hos Putin, som afgør længden af denne frygtelige krig. Lad os i den forbindelse håbe, at Kina forholder sig rimelig neutral. Lad os samtidig glæde os over at denne vanskelige og kritiske situation for Europa virkelig har styrket sammenholdet i EU og udvidet NATO, denne udvikling havde Putin nok ikke lige forudset.

Regeringsdannelse

Nu, håber jeg I lige som jeg er god til at undertrykke uroen, glemme den og komme videre i hverdagen. Det giver jo ro til at tænke mere nationalt. Her har vi jo fået en ny regering, som efter grundige, lange og tilbundsgående forhandlinger fandt sammen mellem Venstre, Moderaterne og Socialdemokratiet. Under de seks uger lange forhandlingerne tror jeg, vi alle gik rundt og dårlig vidste, om vi skulle grine eller græde. Ovenpå Mette Frederiksens regeringsførelse i den tidligere regering var det svært at se os selv og dermed Venstre side om side med Statsministeren og Barbara Berthelsen.

Under forhandlingerne var Jakob Ellemann og Venstres ledelse gode til at holde teams møder internt i Venstre og forklare om udviklingen i forhandlingerne. Det fremgik her tydeligt, at socialdemokraterne var parate til store indrømmelser, for det skulle lykkedes. Ved forhandlingernes afslutning var vi en hel del som måtte sande, at nødvendighedens lov havde talt. Nødvendigheden af bæredygtige reformer på økonomi, sundhed, arbejdsudbud og forsvarspolitik. Når man dertil lægger, at uden samarbejde over midten ville Mette blive sendt i armene på Enhedslisten og Alternativet, ja så kunne man næsten komme til helt at holde af den nye regering.  

Under processen mistede vi et par håndfulde medlemmer, men en håndfuld nye kom til efter regeringsdannelsen. De støttede Venstres vilje til at stå sammen og bringe Danmark videre i en bæredygtig retning.

Resultaterne af disse forhandlinger kommer nu som perler på en snor. Selvom afskaffelsen af St. Bededag hverken har været køn i timing eller proces, så har den vist en Regering, som holder deres indbyrdes aftaler, også selv om det stormer. Beslutningen forbedrer landets økonomi og skaber større arbejdsudbud. Den redder langt fra alt omkring økonomi, sundhed, klima og forsvar, men den betrygger os i, at vi har fået en regering, som har modet til at træffe de svære, men nødvendige beslutninger.

Når man dertil lægger beslutningerne om:

Slut med fradrag i folkepensionen, hvis du tjener en skilling.

Inflationshjælp til de hårdest ramte.

Nemmere ansættelse og integrering af international arbejdskraft, det være sig håndværkere, læger og sygeplejersker og SOSUèr.

Tilbagerulning af tvangsfordeling af gymnasieelever p.g.a. forældreindkomst.

Akutplan for sundhedsvæsenet – Sophie Løhdes plan får ros i regionerne.

Og endelig sammenhold om den nødvendige indsats i Ukraine.

I landbruget breder glæden sig over at høre Ida Auken sige, at det ikke handler om at lukke dansk husdyrproduktion, men at finde tekniske løsninger til at udvikle verdens mest klimavenlige fødevareproduktion. Hvis man hørte hende under valgkampen tale om nødvendige reduktioner i antallet af husdyr, kan man jo spørge sig selv. Hvem mon har ændret hendes holdning?

Jeg håber virkelig, at når nu bededagsvreden lægger sig, så indser den store del af danskerne det nødvendige i en regering med styrke, der tager de nødvendige beslutninger hen over midten i dansk politik. Stor ros til en flittig folketingsgruppe, V-ministre som altid er klar til at rykke ud og ikke mindst Sophie Løhde, Troels Lund og Stephanie Lose, som er et fantastisk ledelsesteam under formandens fravær. Samtidig ser vi frem til at få vores formand tilbage på scenen efter en nødvendig rekreation.

Går vi et skridt længere tilbage på kalenderen kommer vi til folketingsvalgkampen. Det blev den mest forrygende, travle og spændende valgkamp, jeg har oplevet. Heldigvis kunne vi i bestyrelse og byrådsgruppe skiftes til at følge Iben på gader, veje, stationer, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og offentlige valgmøder ”Gadens glade kandidat”, som du blev kaldt Iben var alle steder.

Selvfølgelig var du også på Dølle.

Ingen af os magtede at være med hele vejen. Det hjalp så også, at vi til tider kunne sidde hjemme og følge dig i Debatten på TV. Den opbakning du høstede blandt alle der mødte dig i hele Sjællandskredsen var utrolig stor. Det gælder sponsorer, plakat- og bannerophænger og hjælpere til alle detaljer. Herfra skal lyde en kæmpetak til alle de mange, der støttede dig.

For os i Venstre Lolland er du en kæmpegevinst, som har givet os masser af fornyet mod og kræfter, der skal lyde en stor tak for dit dejlige smil, dine gode argumenter og den kæmpe energi du altid udstråler. Og stor tillykke med lille Holger, som kom i kølvandet på valgkampen.

Meeen – du kom desværre ikke i folketinget Iben. Det arbejder vi nu på at finde en løsning på – Venstre SKAL have en repræsentant på Tinge fra Lolland Falster. Det kan ikke passe, at så mange borgerlige vælgere på Lolland Falster ikke bakker op om en kandidat med tilknytning til vores landsdel.

Endnu længere tilbage trak valget om forsvarsforbeholdet også på vores ressourcesser, men valget gik jo godt efter en flot lokal indsats, så skal vi ikke bare gå videre med de øvrige og mere lokale emner i det forgangne år.

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder altid med godt humør, en spændende dagsorden og altid engagerede bestyrelsesmedlemmer. Augustmødet blev holdt en flot sommeraften i Knuthenborg Park, hvor Marion Haag fortalte om parkens restauranter, inden mødet gik i gang.  

Vores medlemsmøder har for det meste været afholdt som meget spædende virksomhedsbesøg med god deltagelse.

Vi startede hos Crispy Food i Nakskov med deres spændende produktion, og hvor Tim Jeppesen fortalte om Nakskov 2030.

Iben arrangerede en spændende debataften på Sundhedscentret om lægemangel, her så vi  mange nye ansigter.

Så hørte vi om de nye spændende virksomheder ved Afkørsel 48. Vi oplevede stor gæstfrihed hos Maribo Bilcenter og SEW Northfiltration. Det er fantastisk så hurtigt det er gået med et nu udsolgte erhvervsareal. Det bliver en fornøjelse at følge de næste etaper videre frem.

Denne møderække sluttede med et møde på Fjernvarmeværket i Nakskov og en orientering på restaurant ”Surt og Sødt” om alle de nye virksomheder, som er på vej til Stensøarealerne her syd for Nakskov Havn.

Det blev også til en utrolig sjov og hyggelig høstfest med talekapaciteter som Asger Christensen, Iben og Tine på slap line. Anders Brøndtved sørgede for musik som røg direkte i dansefødderne. Den fest kan jeg godt anbefale den bliver gentaget i år.

Her i februar fik vi samme dag ikke mindre end to ministerbesøg Kirke- og landdistriktsminister Louise Schack Elholm, som også har besøgt vores øer, hørte om landdistriktsarbejdet på Lolland Falster.

Jakob Jensen, Minister for fødevare, landbrug og fiskeri var i Sakskøbing og fortalte om baggrunden for regeringssamarbejdet og selvfølgelig om landbrug og fødevareproduktion. Men selvfølgelig deler bestyrelsen sig sådan en dag og klarer begge besøg.

Her efter nytår inviterede byrådsgruppen bestyrelsen på vintergruppemøde. Rigtig mange emner blev vendt og debatteret med os i bestyrelsen, dejligt at høre jeres store engagement i byrådsarbejdet. Der er ingen tvivl om at vores byrådsgruppe gør en stor indsats, er velforberedte og nyder stor indflydelse med deres holdninger, som der virkelig lyttes til.

Jeg vil ikke her komme yderligere ind på årets kommunale overskrifter, i får lejlighed til at komme tæt på deres arbejde om lidt – blot sige, at de har fløjet gennem det seneste år med seminarer, temadage, foredrag, og meget mere. – Godt gået!

Glæd jer til at komme tæt på dem om lidt, når de fortæller.  

Lad mig afrunde årets gang med at fortælle, at Venstre Lolland jo da klart var repræsenteret ved årets Folkemødet på Bornholm.

Samt på Venstres Landsmøde, hvor Iben selvfølgelig fik står applaus på talerstolen.

Jeg vil slutte beretningen med en stor tak til vores mange værter ved møderne gennem året, tilslutningen fortæller, at det er en fornøjelse at høre om jeres virksomheder, jeres hverdag og forventninger til kommunen.

Tak til vores mange valgkampsponsorer og hjælpere.

Men allermest tak til bestyrelse og byrådsgruppe, for jeres store samarbejdsvilje og parathed til altid at yde en indsats med et smil på læben og en altid kvik bemærkning, som løfter arbejdet.

Tak for ordet  - og tak for et godt år.