Venstre i pressen

Stigende kriminalitet – stor udfordring

3. november 2017

Der opleves i øjeblikket en stigende kriminalitet på Lolland-Falster. Det er en stor udfordring for os alle. Udfordringen er nok allerstørst for medarbejderne på uddannelsesinstitutioner, SSPère og Jobcenter, som er i kontakt med de unge kriminelle. 

For os i Venstre er det vigtigt,…

LÆS MERE

Uddannelse

3. november 2017

I sidste uge faldt jeg over to ting: 

1. Landbrugsuddannelsen, som CELF overtog fra Nærgaard Landbrugsskole, skal lukkes ned da det ikke er rentabelt at lade den fortsætte – Folketidende, fredag den 22/9-2017

2. Hurra for Lolland Produktionsskole som har repareret Nakskovstolen - Lolland Kommunes FB side den 22/9-2017

Her…

LÆS MERE

Ø-politik

3. november 2017

Lolland er en typisk Ø-kommune med hele 3 små-øer. VL vil arbejde for og støtte op omkring bosætning, erhverv og turisme på de 3 øer.

- VL vil gøre en aktiv indsats for at udnytte det store udviklings- og eksistens- potentiale, som findes på øerne.

- VL vil støtte op omkring nuværende såvel som kommende projekt,…

LÆS MERE

Ældrepolitik

1. november 2017

Her i sommer rundede jeg 50 år. Det har sat gang i flere overvejelser for mit vedkommende. Fx hvordan jeg gerne vil bo, når jeg bliver ældre. Jeg vil gerne blive gammel på Lolland, og jeg stiller op til Lolland Byråd med dét som en af mine mærkesager: En tryg og mangfoldig alderdom på Lolland. 

Bliver jeg valgt ind, vil…

LÆS MERE

Legepladser i byrummet

1. november 2017

Tirsdag den 17. september 2017 skrev Stefan i facebookgruppen ”Maribo” at han og hans far havde fået en idé til at skabe en legeplads i centrum af Maribo. 

At det så tilmed er et sted i byens midte hvor der i dag ligger en ualmindelig grim og misved-ligeholdt bygning som i sin tid var en smuk Irma butik, gør jo blot sagen…

LÆS MERE

Ungeindsats

1. november 2017

Alle skal have en chance - alle skal med

Venstre vil skabe en stærk næste generation, hvor alle unge skal gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. En del sårbare unge har svært ved at få en tilknytning til arbejdsmarkedet og derved være en del af det selvforsøgende samfund.

Med Venstre…

LÆS MERE

Beskæftigelse

1. november 2017

Venstres målsætning er at sikre flest muligt i arbejde med udgangspunkt i den enkelte lediges situation. 

Venstre vil arbejde med fleksible løsninger, som søger at fastholde den bedst mulige kontakt mellem den enkelte ledige og arbejdsmarkedet.

Venstre…

LÆS MERE

Borgerinvolvering / borgerinddragelse

1. november 2017

Det vil Venstre 

Borgernes engagement i det kommunalpolitiske arbejde er vigtigt for Venstre og for det kommunalpolitiske arbejde i vores kommune. Vi tror mest på, at vores borgere kan aktiveres i sager, som har deres lokalpolitiske interesse. Derfor er større borgermøder med f.eks. kommunens årlige budgetarbejde…

LÆS MERE

Børne, skole og Unge 0-18-25 år

1. november 2017

Det vil Venstre

Målet er at skabe en stærk næstegeneration og alle skal derfor have bedst mulig start på livet.

For Venstre er påvirkningen af et barn i de tidlige år af største betydning. Børn skal stimuleres og understøttes på alle niveauer. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem forældre dagplejen/institution/folkeskole og…

LÆS MERE

Klima, miljø og teknik

1. november 2017

Det vil Venstre

Klima, miljø og teknikområdet er opdelt i to afdelinger. Park og Vej med veje, grønne områder og anlægsopgaver med hovedkontor bi Nakskov, og Plan og Miljø med alle planopgaver herunder byggetilladelser og lokalplaner, ligeledes er natur, miljø, byfornyelse og Lollands…

LÆS MERE