Uddannelse

3. november 2017

I sidste uge faldt jeg over to ting: 

1. Landbrugsuddannelsen, som CELF overtog fra Nærgaard Landbrugsskole, skal lukkes ned da det ikke er rentabelt at lade den fortsætte – Folketidende, fredag den 22/9-2017

2. Hurra for Lolland Produktionsskole som har repareret Nakskovstolen - Lolland Kommunes FB side den 22/9-2017

Her er det så jeg tænker: Hvornår er noget et tab, og hvornår er noget en investering?

For mange år siden sad jeg i Teknisk Skoles bestyrelse i Nakskov. Dengang havde vi også IMMA i Nakskov og Teknisk Skole havde mange uddannelsesretninger. I Maribo havde vi dengang AMU Centret m.fl.

Så startede fusionerne, og EUC Lolland blev dannet. Senere blev det integreret under det samlede navn CELF, da flere fusioner kom til og alle erhvervsuddannelser på Lolland-Falster blev samlet. Tanken bag var at styrke uddannelsesmiljøerne på Lolland-Falster - ikke at lukke dem ned.

Nu er det sjældent jeg har rigtige bekymrings- og sorte dage, men samtidig er jeg realistisk nok til at forestille mig hvordan en udvikling kan gå hvis man ikke råber ”vagt i gevær” i tide. For hvornår er det ikke længere rentabelt at køre en erhvervsskole med en afdeling i Nakskov, og hvornår er det man beslutter at samle det hele i Nykøbing F, og hvem er MAN egentlig?

Her er det at forskellen mellem tab og investering kommer ind i billedet: Hvis vi ønsker at have tilbud til vores unge mennesker, skal vi have for øje at det for nogle unges vedkommende er vigtigt at uddannelsesstedet ligger tæt på bopæl rent geografisk. Det er ikke alle unge der kan rumme at skulle flytte sig langt for at tage en uddannelse. Jo tættere de bor på uddannelsesstedet, desto større en succes kan vi forvente at deres uddannelsesforløb bliver.

Når det lykkes for dem at færdiggøre en faglig uddannelse, er der også chance for at de får sig et job da vi jo mangler arbejdskraft mange steder på Lolland. Det kan så resultere i at de bliver selvforsørgende og får brudt med en social arv der ellers koster samfundet dyrt.

Det kan altså, hvis man tager de allermest positive briller på, blive en investering i fremtiden som vil give et afkast der bliver dobbelt-positivt, både økonomisk for samfundet, men især positivt for det menneske der finder sin rette hylde samt muligheden for at være med til at løfte i flok og tjene sine egne penge.

Men det kræver jo at MAN tør at tage de beslutninger der kunne lyde således: ”Nu klapper vi lige hesten og vurderer om det ikke er klogest på den lange bane at have uddannelsestilbud på hele Lolland-Falster.

Vi vurderer om der kunne være nogle af vores unge mennesker i folkeskolen der måske skal have et lidt mere skræddersyet tilbud end det der passer til størstedelen. Vi skal løfte folkeskolens stærkeste elever, men samtidig tilbyde en løsning der skaber værdi for den del af Lollands ungdom der er dygtige til andre ting end folkeskolens normale indlæringsform.”

Derfor blev jeg så begejstret for historien om stolen der var blevet repareret på Lolland Produktionsskole. Det at vi har en skole der fungerer på de unges præmisser og samtidig skaber resultater som giver værdi for helheden og især de unge mennesker.

På LOPS hjemmeside står der: Tilbuddene skal styrke de unges personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og/eller på arbejdsmarkedet, samt udvikle og lære den enkelte unge at tage ansvar for sit eget liv - www.lops.dk

Jeg synes det er fantastisk at vi har sådanne tilbud for med den befolkningssammensætning vi har i Lolland Kommune, er det vigtigt at vi også tænker i løsninger på den korte bane og investeringer på den lange. Hvis vi tænker i udfordringer og tab på bundlinjen, er det min vurdering at vi skyder os selv i foden som kommune og samfund.

Jeg stiller op til kommunevalget i november 2017, og jeg håber at jeg efter valget vil få mulighed for at påvirke MAN.

Jeg vil arbejde for at vi sikrer en erhvervsskolestruktur der skaber mulighed for uddannelsestilbud tæt på de unge mennesker, og jeg vil arbejde for at vi udvikler tilpassede skoler som fx Lolland Produktionsskole således at vi også kan skabe uddannelsesplaner for de unge mennesker der bor i kommunen, men som har behov for at køre på en anden vej end skolesystemets hovedvej.

Vi skal møde hinanden der hvor vi er hver især, og vi skal huske at tale vores succeser op for der er rigtig mange af dem. Vi har også udfordringer, men når nu vi kan vælge, vil jeg arbejde for at præge kommunen i en retning hvor vi lovestormer vores lokale uddannelsessystem der hvor vi har succes, lovestormer vores ældreområde der hvor vi har succes osv.

Vi skal hjælpe hinanden med at sætte fokus på det der virker således at vi alle bliver beviste om det vi har og måske endda inspirerer hinanden til at bygge videre og ovenpå.

Mens vi deler vores begejstring, trækker vi i arbejdstøjet og tager fat i det der ikke virker således at vi får mere og mere til at spille sammen og give effekt. Lad os investere i vores lokale uddannelsessystem og vores unge mennesker i stedet for at se både dem og uddannelserne som noget der skal bogføres på tabskontoen. Den holdning kan vi ikke være bekendt.

Der er så meget potentiale i Lolland Kommune hvis vi griber det rigtigt an. Jeg er klar!

#VenstreVilVidere

#GørLollandStolt

#StemPåTine

#LollandFalsterLovestorm