Regionråds- kandidater 2021

13. oktober 2021

BENNY DAMGAARD

Opstiller til Regionsrådet ved KV21
E-mail: [email protected]


Som de fleste ved, stiller jeg op til Regionalvalget d.16-11-21.

I Region Sjælland er der mange og store områder hvor vi politikere kan gå ind og være en del af udviklingen.

Jeg vil i de 4 kommende år, hvis jeg bliver valgt, bl.a. fokusere på følgende områder:

·         Vores Regionale lokalbane skal som minimum bevares på nuværende niveau.

Lollandsbanen, som går fra Nakskov til Nykøbing F. er af afgørende betydning for især vores yngre borgere, som er i gang med en uddannelse. Uddannelsesstederne i henholdsvis Nakskov-Maribo og Nykøbing er alle afhængige af lokalbanen. Lokalbanen er et ufravigeligt krav, hvis/når vi skal tiltrække nye uddannelsespladser til Lolland Falster.

 

·        Vi skal styrke udskrivelses processen fra sygehuset.

Ved at sygehuset f.eks. har patientansvaret i op til 72 timer efter udskrivelse, så sikres der direkte kommunikation mellem sygehuslæge, det kommunale niveau og patienten. Dette for at patienten ikke kommer hjem til et tomt hus, uden hjælpemidler, og uden personlig hjælp i flere dage.

 

·        Rute 9 skal helt klart udbygges.

Rute 9 starter i Maribo og slutter i Svendborg. På Lollandssiden har vi landevejen fra Maribo og ud til Tårs færgehavn, hvor vejen ledes udenom Nørreballe. Dette giver udfordringer for den lokale købmand og for de landmænd som må afgive jord til projektet, men det giver helt klart en stille og sikker skolevej for børnene i Nørreballe når de skal cykle i skole, samt en roligere landsby, når al den tunge trafik er ledt udenom.

 

#StemBennyDamgaard


PETER LARSEN

Opstiller til Regionsrådet ved KV21
E-mail: [email protected]


#StemPeterLarsen
Jeg arbejder for at det skai være muligt at drive erhverv og passe et job, uanset hvor i kommunen man bor. 

-Bedre infrastruktur er nøgleordet. 

- Lolland Kommune skal være på forkant når det gælder sagsbehandling af ansøgninger og byggetilladelser. Det halter desværre gevaldigt nu. Vi ser alt for mange og lange sagsbehandlingstider. Det koster på tilflytning af nye virksomheder og bosætning. Det skal der laves om på. 

- Flere opgaver på det tekniske område bør og skal ud i det private erhverv. Lolland kommune ejer alt or mange, og alt for dyre maskiner, som bliver brugt alt for lidt. Det skal der laves om på. 

Kort sagt. Lolland kommune skal være på forkant. Den offentlige sektor skal optimeres. 

Det til gavn for borgerne.