Ø-politik

3. november 2017

Lolland er en typisk Ø-kommune med hele 3 små-øer. VL vil arbejde for og støtte op omkring bosætning, erhverv og turisme på de 3 øer.

- VL vil gøre en aktiv indsats for at udnytte det store udviklings- og eksistens- potentiale, som findes på øerne.

- VL vil støtte op omkring nuværende såvel som kommende projekt, og bidrage positivt til at de bliver realiseret.

Bosætning:

- VL vil være garant for en aktiv branding og smidig sagsbehandling, til gavn for både nuværende øboere og som nye tilflyttere.

- VL anerkender at en god og stabil offentlig service er en nødvendighed for at fastholde nuværende beboere(ildsjæle), og tiltrække nye til de 3 øer.

- VL vil arbejde på at der skal være lige adgang til offentlig service, hvad enten man boer en af de 3 øer, eller på Lolland. Under hensyntagen til aktuelle færge sejladser. Ved at udnytte den arbejdskraft der er på øerne, vil det være muligt at ude god og fair hjemmepleje, uden merudgift for Lolland Kommune.

- Skole gang på Fejø er også en vital del af en aktiv bosætnings politik. Nuværende skole på Fejø med samme klassetrin, og løbende evalueres ved væsentlig elev nedgang. Dette i samråd med Fejøs bruger- og forældre-bestyrelser.

Erhverv:

- VL er opmærksom på at, og støtter op om det store potentiale som øerne har, bl.a. for frugtavl og landbrugets fremavl af frø, samt special afgrøder. VL vil arbejde på at denne ressourrce styrkes og udvikles.

- VL vil arbejde på at landbrug og erhverv ikke pålægges væsentlige ekstra udgifter til transport, ift. tilsvarende drift på Lolland.

Turisme:

- De 3 øer byder på unikke natur områder. Her er mulighed for at komme helt tæt på naturen, og opleve den fantastiske ro der hviler over øerne.

- VL vil gerne være med til at brande og synliggøre øernes kvaliteter.

- VL er opmærksom på at der findes stort og uudnyttet potentiale for turisme på de 3 øer.(Bed and breakfast, sommerhusudlejning, fiskeri, guidede ture m.m.)

- VL vil gerne være en aktiv medspiller i processen med at afdække og markedsføre disse ressourcer. (piecer,reklamespot,hjemmesider m.m.

Færgedrift:

- VL anerkender at øernes udvikling er afhængige af en god og stabil færgedrift.

- Usikkerhed omkring færgedriften er med til at stoppe/begrænse bosætning, erhverv og turisme på de 3 øer.

- VL vil derfor lokalt i, Lolland Byråd, arbejde på at fastholde den nuværende færgedrift og økonomi.

- VL vil skabe ro omkring færgedrift og økonomi, ved at indgå flerårige (min. 4 år) bindende aftaler, gerne bredt i Lolland Byråd.

- VL vil samtidig arbejde på at det ”Blå landevejs princip” skal blive en integreret del af færgedriften til de småøer. Dette vil VL gøre via Byråds politikernes kontakter til Christiansborg. Af den vej håber og tror VL at det på sigt er muligt at få fjernet den dobbelt takst som øboere og erhverv er pålagt når de skal have fragtet varer til og fra øerne.

Peter Larsen