Klima, miljø og teknik

1. november 2017

Det vil Venstre

Klima, miljø og teknikområdet er opdelt i to afdelinger. Park og Vej med veje, grønne områder og anlægsopgaver med hovedkontor bi Nakskov, og Plan og Miljø med alle planopgaver herunder byggetilladelser og lokalplaner, ligeledes er natur, miljø, byfornyelse og Lollands Fremtoning (områdefornyelse) placeret i Rødby.

I Venstre vil vi arbejde hårdt for at afkørsel 48 incl. erhvervsarealer, sammen med en udvidelse af rute 9 og et fremskudt færgeleje ved Tårs kan give en helt ny attraktiv transportkorridor i Danmark. Den vil give en hurtig forbindelse mellem Odense og Maribo, hvilket betyder at vores erhvervshavn i Nakskov får større omsætning. Samtidig skabes en smutvej til Femerntunnellen.

Venstre startede indsatsen med at løfte og forny Lollands fremtoning efter sidste valg. Dette vigtige arbejde er nu godt i gang med flotte resultater i Maribo og Nakskov, samt fornyelsesprojekter under planlægning i Rødbyhavn. Venstre vil fortsætte investeringer i dette arbejde i Nakskov, Maribo og på Sydlolland. Arbejdet med nedrivninger af ubrugelige huse og øjebæer, samt forfølgelse af husejere, hvis huse i den grad skæmmer vores kommune vil vi fortsætte i Venstre.

Venstre vil se positivt på arbejdet med en Energiø i forbindelse med det fremskudte færgeleje ved Tårs. Vindmøller og solceller på en energiø kan kombineres med lagring af strøm i vand, som bør undersøges på linje med det øvrige udviklingsarbejde omkring lagring af strøm. Venstre ønsker efter den nuværende kommuneplan, at stoppe udbygningen med store vindmøller på land. Hvorimod opsætning af solceller på erhvervs-og marginale arealer bør fortsætte.

Som udtryk for Venstres ønske om at fastholde et grøn image omkring energi i vores kommune vil Venstre arbejde for opsætning af ladestandere til elbiler i Lolland Kommune.

Venstres mærkesager på området.

Nej til nye kommuneplaner for opsætning af vindmøller på land.

Ja til nye erhvervsfremmende investeringer: Afkørsel 48, fremskudt færgeleje, Havne og Rute 9.

Ja til en forsat indsats for Lollands fremtoning.