Foreningsvilkår i Lolland kommune

1. november 2017

Lolland kommune er beriget med rigtig mange frivillige ledere, det være sig både på det sportslige område som det kulturelle område, og ikke mindst de rigtig mange ildsjæle som der kæmper i de enkelte byer og landsbyer. 

Denne frivillige indsats er en meget vigtig del af vores samfund, og vi ville ikke have et så velfungerende og attraktivt samfund hvis de ikke var til stede.

Vi har som politikere et meget stort ansvar for at bevare – støtte og udbygge hele denne frivillighed, da det aldrig må blive en kommunal opgave at løse foreningslivets mange opgaver, da det vil medføre en klar forringelse af de mange tilbud.

Derfor skal Lolland kommune stadig være førende omkring støtte og opmærksomhed til hele frivilligheds området, enten det gælder sport – kultur eller det store arbejde der gøres  i de enkelte borger og/eller beboer foreninger.

Venstre vil i det kommende byråd stadig være garanten for meget stor opbakning til alle de frivillige ildsjæle vi har i kommunen.

Stem derfor Venstre den 21.november

I finder mig som nr. 5 på Venstres liste

Hans Ole Sørensen

Elmevang 14

Rødby