Det vil Venstre Lolland

1. november 2017

Økonomiudvalget 

Store dele af vores erhvervsliv oplever stigende optimisme og er parat til investeringer og nyansættelser. Derfor vil Venstre have fokus på erhvervsfremmende investeringer i de kommende år. Det er vigtigt at understøtte det opsving, som heldigvis nu viser sig i vores kommune.

Mottoet er: ”I 2020 vil vi være det bedste sted at etablere en virksomhed i Greater Copenhagenområdet”. Det område dækker regionerne Sjælland, Hovedstaden og Malmøområdet.

Derfor vil Venstre med øjeblikkelig varsel stoppe al klynke- og jammerpolitikken omkring Lolland Kommune i hovedstadsmedierne. Denne politik er stærk skadelig for vores image og for vores virksomheders muligheder for at tiltrække ny bosætning og arbejdskraft. Økonomisk lobbyisme foretages direkte overfor Ministre og folkepolitikere på Christiansborg. Venstre har mange kontakter på Christiansborg.  

Vi vil dog også i de kommende år opleve store sociale udgifter i vores kommune. Det betyder, at stram budgetstyring stadig er nødvendig.

For at understøtte Venstres indsats for en bedre fremtoning og markedsføring af vores kommune, vil Venstre igangsætte en minutiøs gennemgang af alle kommunens tomme bygninger med henblik på salg, brug i stedet for lejede bygninger eller nedrivning.  

De langsigtede handlingsplaner på arbejdsmarkedsområdet ser ud til at virke. I den kommende tid bliver der stort behov for arbejdskraft i vores kommune, derfor skal disse handlingsplaner følges, forbedres og sikre at – Alle for en chance – og en venlig, men bestemt, hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet -.

Venstre vil starte en bosætningskampagne i Lolland Kommune. Ud fra de gode ”Lovestormaktiviteter” laves en imagekampagne, en overskrift på denne kampagne kunne være:

Nu!  rykker det på Lolland – kom og vær med. Kampagnen kan evt. understøttes med et par test boliger, som på Møn. Disse boliger er for borgere på arbejdsmarkedet.

 

Venstres mærkesager på området

Slut med klynk og jammerpolitikken

Vi vil være det bedste sted at starte virksomhed

Venstres motto: Alle får en chance – og en venlig, men bestemt, hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet