Børne, skole og Unge 0-18-25 år

1. november 2017

Det vil Venstre

Målet er at skabe en stærk næstegeneration og alle skal derfor have bedst mulig start på livet.

For Venstre er påvirkningen af et barn i de tidlige år af største betydning. Børn skal stimuleres og understøttes på alle niveauer. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem forældre dagplejen/institution/folkeskole og med aktiv anvendelse af forskning om børns og unges læring og trivsel.   

Alle bedst mulig start på livet

Med Venstre i spidsen, er det lykkedes at få en meget bred opbakning til den nye decentrale dagtilbuds og skolestruktur med lokalt forankret indflydelse, og en ny sammenhængende enhed 0-18 år, som skal sikre en stærk tværgående indsats tæt på borgeren, lokalt forankrede dagtilbud og skoler som skal udvikles til bindeled og omdrejning for kommunale indsatser tæt på borgerne, på landet vil vi arbejde for at inddrage foreningslivet som part i livet i landsbyerne – Udvikling frem for afvikling

”Tidlig indsats” Venstre vil investere i læring og dannelse tidlig i barnets liv, (det tjener sig selv ind mange gange sammenlignet med investeringer i indsatser senere i et livsforløb)

Sundhedsplejersken skal have det første fokus på læring, i mødet med kommende og nybagte forældre i relation til betydningen af det hjemlige uformelle læringsmiljø.

De Utrolige År” tilbydes forældre for at give alle den bedst mulige start på livet.

(”De Utrolige År” Evidens-baseret viden og guide til styrkelse af børns udvikling og opdragelse)

 Det er Venstres mål, at fastholde og videreudvikle høj kvalitet på Kommunens dagpleje og børene intuitioner med en didaktisk og systematisk læringsdagsorden og med størst mulig inddragelse af børnenes forældre

I Venstre vil vi nøje følge implementeringen af den nye dagtilbuds og skole- struktur, med fokus på trivsel, faglighed, kvalitet, rummelighed og glæden ved at tilegne sig færdigheder, og sikre stærkt tilbud til alle børn. Under dette arbejde vil vi understøtte en bedre niveaudeling, samarbejdet mellem pædagoger og lærere, samt styrkelsen af fagene, sprog, matematik og dansk. Skoledagen skal også bruges til at styrke kombinationen af leg, læring og motion, gerne i et udvidet samspil mellem undervisning og fritid som stimulerer fællesskabet og læringslysten. Der skal mere fokus på erhvervsrettet undervisning i udskolingen og samspilet med erhvervslivet, nærsamfundet, musikskolen, sports og idrætsorganisationer skal inddrages mere i undervisning, temadage, lektie cafe. Der skal oprettes International linje i udskolingen (7-8-9 kl)

Ung LollandVenstre giver alle en chance - alle skal med

Ny samlet ungeindsats

Mål er at skabe en stærk næste generation, hvor alle unge i Lolland Kommune gennemfører en uddannelse eller kommer i beskæftigelse.

UNG Lolland er (sårbare) unge mellem 15 og 25 år, som ikke er tilknyttet en ungdomsuddannelse.

Indsats skal sikre, at ingen unge mellem 15-25 år står uden et relevant tilbud. Arbejdsmarked er i vækst – Der er stort behov for arbejdskraft lokalt – og der er også reelle gode muligheder for denne ungegruppe.

Venstre mærkesager på området 

Alle bedst mulig start på livet,

Venstre vil investere i læring og dannelse tidlig i barnets liv ”Tidlig indsats” og ”De Utrolige År” tilbydes forældre

 Stærkt tilbud til alle by og land. = den nye skole og dagtilbudsstruktur.

Alle skal med, Venstre giver alle en chance ”Ung Lolland” 

Erhvervsrettet undervisningen i udskolingen, erhvervslivet og jobcenter skal inddrages.

En Internationale linje i overbygningen (Engelsk)