Borgmesterkandidat

3. november 2017

Henrik Høegh

Borgmesterkandidat og viceborgmester
E-mail: [email protected]
Adresse: Hestehave 9
4930 Maribo

Telefon: 45 80 22 33

På Venstre Lollands opstillingsmøde af borgmesterkandidat, blev Henrik Høegh genvalgt.

Henrik Børge Høegh, født 25. februar 1952 i Alsø på Lolland. Henrik er gift med Sonja og de har 4 børn.

Han har været folketingsmedlem for Venstre i Sjællands Storkreds fra 13. november 2007 til 18. juni 2015.

Parlamentarisk karriere
Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri fra 23. februar 2010 til 3. oktober 2011.
Miljøordfører  2011-2015. Medlem af Miljøudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-2015. Næstformand for Europaudvalget 2007-2010. Medlem af Det Energipolitiske Udvalg, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold 2007-2010.  Stedfortræder i Dansk Interparlamentarisk Gruppes bestyrelse 2007-2010.


Uddannelse og erhverv
Landbrugsskole, Næsgård Agerbrugsskole, 1974.
Landbrugsuddannelse, Canada, 1973.
Landvæsenselev, fra 1969 til 1972.
Realeksamen, 1969.

Landmand, Fuglse, fra 1974.

Tillidshverv
Formand for Landboungdommen på Østlolland 1974-1977. Medlem af bestyrelsen for Østlollands Landboforening 1983-1989. Amtskoordinator for Skolekontakt 1984-1989. Formand for Planteavlsudvalget på Lolland, Falster og Møn 1987-1989. Regionsformand for Landboforeningerne på Lolland, Falster og Møn 1989-1999. Medlem af bestyrelsen for Dansk Landbrug 1989-2007, medlem af forretningsudvalget 1997-2007, 1. viceformand 1998-2007. Formand for ABED-Fonden 1989-2010. Formand for Landsudvalget for Planteavl 1991-1999. Medlem af Landbrugsrådet 1990-2007, medlem af præsidiet 1998-2007. Formand for Grønt Center, Holeby 2007-2010. Formand for CELF - Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster fra 2007.

Medlem af byrådet i Lolland Kommune fra 2014, viceborgmester og formand for klima, teknik og miljøudvalget.