Borgerinvolvering / borgerinddragelse

1. november 2017

Det vil Venstre 

Borgernes engagement i det kommunalpolitiske arbejde er vigtigt for Venstre og for det kommunalpolitiske arbejde i vores kommune. Vi tror mest på, at vores borgere kan aktiveres i sager, som har deres lokalpolitiske interesse. Derfor er større borgermøder med f.eks. kommunens årlige budgetarbejde ikke aktiverende for ret mange borgere. Vi tror heller ikke på at borgerinddragelsen bliver bedre, hvis vi ansætter flere medarbejdere, som skal arbejde med borgeinddragelse.

For os handler det om, at vores borgere bliver engageret i fremtiden for deres lokale område. Vi har i dag et kæmpe engagement og en meget stor frivillig indsats omkring sports-, fritids- og borgerforeninger. Det skal understøttes også i fremtiden.

Men samtidig vil vi i Venstre også gerne understøtte de mange grupper af borgere, som tilbyder at tage aktiv hånd om fremtoning og udvikling i deres lokalområde.

Dette store engagement, som kommer til udtryk med vidt forskellige aktiviteter, skal vi understøtte med vores politiske tiltag og beslutninger for det enkelte område. Det skaber engagerede borgere, som har forventninger til vores understøttende arbejde, hvad enten det er i vores byer eller landsbyer. I Venstre møder vi gerne op hver gang disse grupper kalder på politisk support.

Udviklingen af vores kommunens image, fremtoning og sociale netværk er dybt afhængige af disse aktive og engagerede borgere, derfor vil Venstre på alle måder støtte deres indsats i vores kommune.

Det vil Venstre

Støtte vores mange engerede borgergrupper i vores byer og landsbyer.

Værdsætte disse grupper arbejde med forbedre image, fremtoning og sociale netværk i vores byer og landsbyer.