Beskæftigelse

1. november 2017

Venstres målsætning er at sikre flest muligt i arbejde med udgangspunkt i den enkelte lediges situation. 

Venstre vil arbejde med fleksible løsninger, som søger at fastholde den bedst mulige kontakt mellem den enkelte ledige og arbejdsmarkedet.

Venstre ser Arbejdsmarkedspolitikken som en samlet indsats for at bryde dem sociale arv. Et stort fokus, der går hele vejen fra skoler og ungdomsuddannelser til beskæftigelsesindsatsen.  Erhvervsrettet undervisning i udskolingen og samspilet med erhvervslivet og nærsamfundet skal styrkes. Virksomhedernes International behov skal indarbejdes i indsatser.

Beskæftigelsesindsatsen skal have særligt fokus på ungeindsatsen. Resultatet skal være, at antallet af unge under 30 år, der modtager forsørgelsesydelser uden uddannelsessigte skal nedbringes markant.

For de særligt udfordrede unge er det målet med den nye ungeindsats at skabe en stærk næste generation, hvor alle unge i Lolland Kommune gennemfører en uddannelse eller kommer i beskæftigelse.

UNG Lolland er (sårbare) unge mellem 15 og 25-30 år, som ikke er tilknyttet en ungdomsuddannelse.

Indsats skal sikre, at ingen unge mellem 15-25-30 år står uden et relevant tilbud. Arbejdsmarked er i vækst – Der er stort behov for arbejdskraft lokalt – og der er også gode muligheder for denne ungegruppe.

Venstre vil ikke opgive unge på overførselsindkomster. Vi vil støtte og hjælpe for at finde værdierne i alle, til gavn for dem selv og deres livskvalitet, og til gavn for samfundet. Til dette arbejde vil vi bruge både interne og eksterne aktører.

Værdien i at løfte unge ud af den negative sociale arv er uvurderlig for dem selv og for kommunen.

  ”Venstre giver alle en chance - alle skal med Ung Lolland” 

Erhvervsrettet undervisning i udskolingen, Internationale fokus  erhvervslivet og jobcenter skal inddrages